Fundusze europejskie – projekt „Inteligentny Rozwój”

STACJA NARCIARSKA SUCHE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa 6 Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19, działanie 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację pt. „Transformacja cyfrowa Stacji Narciarskiej Suche”
Cel projektu:
Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności Wnioskodawcy poprzez zakup wieczystych licencji na gotowe oprogramowania optymalizujące obszary: pozyskiwania, zarządzania i prezentacji informacji, funkcjonowanie gastronomii oraz sprzedaży karnetów oraz innych usług
oferowanych przez stację.
Projekt będzie realizowany w związku z koniecznością dokonania zmian sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach epidemii chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności pandemii COVID19 oraz wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych podobnych kryzysów wywołanych stanem epidemii.

Planowane efekty:
Realizacja projektu pozwoli na zaspokojenie potrzeb jakie identyfikuje Wnioskodawca w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19:

  • zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego klientom i pracownikom hotelu w sytuacji występowania chorób zakaźnych u ludzi,
  • zapewnienie klientom nowych rozwiązań w zakresie zarządzania i dostarczania informacji oraz sprzedaży usług,
  • zachęcenie dotychczasowych klientów firmy, którzy zrezygnowali z odwiedzin ośrodka z powodu pandemii do powrotu,
  • pozyskanie nowych klientów,
  • usprawnienie działalności przedsiębiorstwa pod kątem administracji, zarządzania i marketingu poprzez wprowadzenie nowych narzędzi IT.

Wartość projektu: 299 700,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 254 745,00 zł

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

About Author

admin

Dodaj komentarz