Szkoła Narciarska Ski Kuros

skisuche_szkola_narciarska_skikuros_3-min

Regulamin Szkoły Narciarskiej
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Szkoły Narciarskiej Skikuros jest zapoznanie się oraz akceptacja wszystkich punktów regulaminu przez uczestnika zajęć, a w przypadku osób niepełnoletnich, przez jego rodziców lub opiekunów prawnych. Dokonanie zapisu na zajęcia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
1. Szkoła Narciarska prowadzi działalność z zakresu nauki jazdy na nartach zjazdowych oraz snowboardzie.
2. Rezerwacji zajęć można dokonywać, telefonicznie, osobiście w szkole lub mailowo wysyłając wiadomość na adres: skikuros@gmail.com
3. Lekcja trwa około 55 minut
4. Należność za lekcje zarezerwowane, a nie opłacone należy uregulować najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem lekcji, w innym wypadku rezerwacja zostanie anulowana.
5. Opłata za lekcje które nie odbyły się z winy kursanta nie podlega zwrotowi.
6. W przypadku rezygnacji z zajęć po ich rozpoczęciu, opłata za lekcje nie podlega zwrotowi.
7. W sytuacji, gdy Klient spóźni się na opłaconą lekcję, nie ma możliwości przedłużania straconego czasu. Zajęcia zostaną przeprowadzone do godziny wcześniej zarezerwowanej.
8. Obowiązkiem rodzica lub opiekuna jest odebranie punktualnie dziecka po skończeniu zajęć.
9. Każdy uczeń na lekcję powinien mieć przygotowany: sprzęt narciarski/snowboardowy oraz karnet narciarski( jeżeli wymagany). Każdy uczeń do 16 roku życia jest zobowiązany do noszenia w czasie jazdy na stoku kasku ochronnego.
10. Za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie szkoły narciarskiej, szkoła nie odpowiada.
11. Szkoła narciarska nie ponosi odpowiedzialności cywilno-prawnej za klientów, którzy nie przedstawią zaświadczenia lekarskiego o aktualnym stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do uczestnictwa w zajęciach.
12. Szkoła nie odpowiada za kontuzje ani nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć.