Cennik

Stacja Narciarska Suche – CENNIKI obowiązujące w sezonie 2023/2024

skisuche_cennik 23-24 sezon niski1
skisuche_cennik 23-24 sezon top
skisuche_cennik 23-24 sezon wysoki

LEGENDA / ULGI I ZNIŻKI:
PL – Karnet ważny na wyciągach TATRY SUPER SKI na terenie Polski (BIAŁKA TATRZAŃSKA: Bania Ski & Fun, Horników Wierch, Kaniówka, Kotelnica Białczańska | BUKOWINA TATRZAŃSKA: Rusiń-Ski |
CZARNA GÓRA: Grapaski, Koziniec | JURGÓW: Jurgów-Ski | KLUSZKOWCE: Czorsztyn-Ski | NOWY TARG: Długa Polana | SZCZAWNICA: PKL Palenica | ZAKOPANE: Polana Szymoszkowa, Harenda-Wyciągi
|SUCHE: Ski-Suche | WITÓW: Witów-Ski)
SK – Karnet ważny na wyciągach TATRY SUPER SKI na terenie Słowacji (BACHLEDOVA DOLINA: BACHLEDKA Ski & Sun | ORAVICE: Meander Thermal & Ski Resort | ŽDIAR: Strachan Ski Centrum)
* Karnet ulgowy TATRY SUPER SKI przysługuje dzieciom i młodzieży najpóźniej do ukończenia 16. roku życia (16. urodziny są pierwszym dniem utraty zniżki) oraz seniorom, którzy ukończyli 65 lat
(65. urodziny są pierwszym dniem nabycia zniżki), według cennika zamieszczonego na stronie www.tatrysuperski.pl. Karnety ulgowe TATRY SUPER SKI wydawane są po okazaniu dokumentu
stwierdzającego wiek i umożliwiającego identyfikację uprawnionego, co weryfikowane jest w dniu zakupu karnetu. Na korzystającym z karnetu ciąży obowiązek potwierdzenia, że spełnia warunki
uprawniające do skorzystania z określonej ulgi.
**Karnet po 16:00 – zniżkowy karnet godzinowy, uprawniający do korzystania z Ośrodka Narciarskiego od godziny 16:00 do zakończenia pracy każdego Ośrodka Narciarskiego.
*** Karnet Pakietowy „KARNET + TERMY” w zakresie usług basenowych do wykorzystania wyłącznie na terenie: Terma Bania („Park Wodny Bania S.A.”, adres: ul. Środkowa 181, 34-405 Białka
Tatrzańska), Aqua Park Zakopane (Aqua Park Zakopane, adres: ul. Jagiellońska 31, 34-500 Zakopane), Meander Termal & Ski Resort (meander invest s.r.o. adres: Dolny Kubin, ul. M.R. Stefanika 1821).
Sprzedaż od 25.12.2023 r. do końca sezonu narciarskiego. Wejścia na termy, to usługa uprawniająca do korzystania z term przez 3 godziny:
Karnet Pakietowy 1 dzień + termy – uprawnia do jednorazowego skorzystania z term (1 x 3 godziny), Karnet Pakietowy 3 dni z 5 dni + termy – uprawnia do dwukrotnego skorzystania z term (2 x 3 godziny),
Karnet Pakietowy 5 dni z 7 dni + termy – uprawnia do dwukrotnego skorzystania z term (2 x 3 godziny).
Wejście na termy możliwe jest wyłącznie w następujących godzinach i okresach:
Termy Bania (stefa zabawy i relaksu) od 25 grudnia 2023 do 10 marca 2024 w godzinach: od 09.00 do 11.00. Po godzinie 11.00 wejście na termy jest niemożliwe. Karta pozwala na korzystanie z termy przez
3 godziny, np. wejście na termę o godz. 10.00 pozwala na korzystanie z termy do godziny 13.00. Uprawnienie może być zrealizowane od dnia zakupu do 30 kwietnia 2024 r. Termy Bania po 10 marca 2024 r.
w godzinach funkcjonowania termy. Uprawnienie może być zrealizowane od dnia zakupu do 30 kwietnia 2024 r.
Termy Zakopiańskie oraz Meander Thermal & Ski Resort przez cały sezon w godzinach funkcjonowania termy. Uprawnienie może być zrealizowane od dnia zakupu do 30 kwietnia 2024 r. Karnet
Pakietowy nie jest sprzedawany w ramach: biletów grupowych/ biletów ONLINE/ biletu dorosły z dzieckiem/ biletów seniorskich powyżej 75 roku życia/ biletów zniżkowych. Karnet nie łączy się z pozostałymi
promocjami. Karnet Pakietowy 1 dzień + termy, Karnet Pakietowy 3 z 5 dni oraz 5 z 7 dni plus termy niedostępny w ośrodkach / PKL Palenica / Bacheldka Ski & Sun / Strachan Ski Centrum. Sprzedaż
Karnetów Pakietowych „KARNET + TERMY” prowadzona będzie w okresie dostępności usług narciarskich i termalnych z uwagi na obecnie obowiązujące przepisy prawa.
Karnet „DZD” (Dziecko z Dorosłym) to nierozłączny pakiet tych samych Uprawnień, obejmujący dwa karnety, z których jeden przysługuje osobie pełnoletniej, sprawującej opiekę nad dzieckiem, a drugi
temu dziecku (zasada: jeden opiekun – jedno dziecko). Cena tego pakietu obejmuje cenę Karnetu Normalnego powiększoną o 10 PLN za każdy dzień objęty takim karnetem. Z chwilą ukończenia 5. roku życia
(5. urodziny są pierwszym dniem utraty zniżki), dziecko przestaje być uprawnione do korzystania z karnetu „DZD”. Karnet dostępny wyłącznie w kasach ośrodków. Seniorzy, którzy ukończyli 75 lat mogą
nabyć karnet dzienny TATRY SUPER SKI w cenie 20 PLN za każdy dzień objęty takim karnetem, na podstawie okazanego dokumentu stwierdzającego wiek i umożliwiającego identyfikację uprawnionego
do zniżki.
Grupom od 20 osób przysługuje zniżka 10% na zakup Karnetów TATRY SUPER SKI. Przy zakupie karnetów ze zniżką dla grup: jedna na 21 osób otrzymuje karnet dzienny w cenie 10 zł za każdy dzień objęty
takim karnetem, a pozostałe osoby otrzymują zniżkę w wysokości 10% od ceny cennikowej. Grupa wybiera spośród siebie opiekuna grupy, czyli osobę reprezentującą wszystkich członków grupy na zasadzie
wyłączności. Tylko opiekun grupy jest uprawniony do składania oświadczeń woli w zakresie zakupu karnetów grupowych lub ich ewentualnych zwrotów. Opiekun przy zakupie karnetów grupowych
zobowiązany jest podać datę rozpoczęcia korzystania z Karnetu. Karnety dla Seniorów, DZD oraz Grupowe karnety, o jakich mowa powyżej można zakupić wyłącznie w kasie każdego Ośrodka Narciarskiego.
Ustalenie wieku koniecznego do uzyskania zniżki odbywa się zgodnie z zasadą przewidzianą w art. 112 zd. 2 Kodeksu Cywilnego.
REGULAMINY I INFORMACJE DODATKOWE:
Kaucja za kartę wynosi 10 zł.
Karnet czasowy obowiązuje dla 1 osoby.
Karnety dostępne w ramach oferty TATRY SUPER SKI można nabywać wyłącznie w kasach Ośrodków Narciarskich w automatach, autoryzowanych punktach sprzedaży oraz na stronie internetowej
www.tatrysuperski.pl.
Karnet TATRY SUPER SKI w walucie PLN (zł) można zakupić tylko w polskich stacjach narciarskich oraz ONLINE.
Karnet TATRY SUPER SKI w walucie EURO (€) można zakupić tylko w słowackich stacjach narciarskich.
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 Kodeksu Cywilnego.
Regulamin okresowych zniżek i promocji dostępny jest na stronie internetowej: www.tatrysuperski.pl, a także każdorazowo w kasach biletowych Ośrodków Narciarskich. Korzystanie z karty TATRY SUPER
SKI przez osobę nieuprawnioną (np. przez osobę, której nie przysługuje zniżka) skutkować może zablokowaniem uprawnień do korzystania z niej. Karta Lokalna nie może być wykorzystana w celu realizacji
uprawnień wynikających z Karty TATRY SUPER SKI.