Regulamin

Prosimy o zapoznananie się z regulaminami, obowiązującymi wszystkich korzystających ze sprzętu, wyciągów i tras narciarskich na terenie Stacji narciarskiej SUCHE.

REGULAMIN OGÓLNY STACJI NARCIARSKIEJ SUCHE

 1. Zakup karty magnetycznej oznacza zaakceptowanie regulaminu korzystania z kart i pozostałych regulaminów dotyczących funkcjonowania Stacji Narciarskiej SUCHE
 2. Korzystanie z obiektów i urządzeń Stacji Narciarskiej SUCHE jest możliwe tylko w godz. otwarcia Stacji, tj. 9.00 – 21.00,
 3. Osoby, które przebywają na terenie Stacji Narciarskiej SUCHE, powinny zachować należytą ostrożność i postępować w sposób niezagrażający zdrowiu, życiu oraz bezpieczeństwu innych osób,
 4. Należy przestrzegać regulaminów, zasad korzystania z wyciągów i tras narciarskich oraz stosować się do znaków i zaleceń obsługi wyciągu,
 5. Zabrania się wprowadzania zwierząt na obszar tras narciarskich i do obiektów stacji narciarskiej SUCHE.

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYCIĄGÓW I TRAS NARCIARSKICH STACJI NARCIARSKICH SUCHE

 1. Korzystanie z wyciągów i tras narciarskich Stacji Narciarskiej  SUCHE odbywa się w godzinach otwarcia obiektu i na podstawie wykupionego wcześniej karnetu (karty magnetycznej),
 2. Zabrania się wchodzenia na trasy narciarskie poza godzinami otwarcia ośrodka,
 3. Zabronione jest przebywanie (lub jazda) na wyciągach i trasach osób w stanie nietrzeźwym lub po użyciu środków odurzających oraz wnoszenia przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych osób. Osoba zarządzająca  terenem narciarskim lub osoba przez niego upoważniona może odmówić wstępu albo nakazać opuszczenie zorganizowanego terenu narciarskiego osobie, której zachowanie wyraźnie wskazuje, że znajduje się ona w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego
 4. Wstęp na trasy narciarskie możliwy jest tylko w miejscach do tego wyznaczonych,
 5. Na trasach narciarskich zabroniony jest ruch pieszych oraz zjazd na sankach lub innych pojazdach,
 6. Trasy narciarskie są jednokierunkowe,
 7. Osoby korzystające z wyciągów wsiadają i wysiadają tylko w wyznaczonych do tego celu miejscach dostosowując się tym samym do zasad wg. jakich funkcjonują te urządzenia,
 8. Jeśli wyciąg zatrzyma się w trakcie trwania jazdy, należy zachować spokój i czekać na wznowienie ruchu lub wskazówki obsługi,
 9. Osoby do ukończenia 16 roku życia obowiązane są używać kasków ochronnych w czasie jazdy na nartach bądź snowboardzie,
 10. Należy przestrzegać regulaminu korzystania z kart magnetycznych. Za ominięcie bramki i nieskasowanie karnetu, obsługa wyciągu może zabrać kartę i klient nie będzie miał możliwości zwrotu kaucji oraz należności za niewykorzystane przejazdy,
 11. Szkolenia narciarskie, umieszczanie reklam, ulotek lub jakakolwiek działalność gospodarcza na terenie Stacji Narciarskiej  SUCHE bez zgody osób zarządzających jest zabronione
 12. Każdy, kto złamie zasady obowiązujące na terenie Stacji Narciarskiej SUCHE może zostać usunięty z terenu obiektu.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOLEI KRZESEŁKOWEJ

 1. Na jednym krzesełku mogą usiąść maksymalnie 4 osoby.
 2. Wsiadanie i wysiadanie odbywa się tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
 3. Po rozpoczęciu jazdy zamykamy natychmiast poręcz (pałąk).
 4. Dojeżdżając do stacji wysiadania, podnosimy poręcz (pałąk) i natychmiast opuszczamy peron.
 5. Narty i deski snowboardowe w czasie jazdy układamy równolegle do kierunku jazdy tak, aby nie powodowały kolizji z innymi pasażerami lub elementami kolei.
 6. Dzieci o wzroście poniżej 1,25 m mogą być przewożone tylko na oddzielnym stanowisku pod opieką osoby dorosłej, która udzieli ewentualnej pomocy.
 7. Osoby upośledzone fizycznie lub umysłowo mogą korzystać z kolei tylko w towarzystwie opiekuna.
 8. W czasie jazdy na krzesełkach zabrania się: wychylania, kołysania, zmieniania pozycji siedzącej na inną, otwierania zabezpieczenia krzesełka.
 9. Jeśli wyciąg się zatrzyma w trakcie trwania jazdy, należy zachować spokój i czekać na wznowienie ruchu lub wskazówki obsługi.
 10. Wszystkie luźno zwisające elementy garderoby (sznurki, tasiemki, szaliki, itp.) Należy zabezpieczyć przed zaczepieniem o elementy krzesełka.
 11. Kolej nie jest przystosowana do przewozu osób na wózkach inwalidzkich.
 12. W przypadku jakichkolwiek niejasności obsługa udziela pełnych informacji.
 13. Narty przewozimy tylko przypięte na butach. Zabroniony jest przewóz nart trzymanych w rękach.
 14. Kiedy podjedzie krzesełko, siadamy na nim, pomagając sobie ręką, następnie zamykamy zabezpieczenie krzesełka (pałąk).
 15. W czasie jazdy na krzesełkach zabrania się: wychylania, kołysania, zmieniania pozycji siedzącej na inną, otwierania zabezpieczenia krzesełka.
 16. Dojeżdżając do stacji wysiadania, uwalniamy jedną rękę i podnosimy nią poręcz (pałąk) krzesełka.
 17. Z krzesełek wysiadamy w miejscu do tego wyznaczonym, szybko opuszczając peron.
 18. Należy przestrzegać niniejszego regulaminu.

REGUŁY ZACHOWANIA SIĘ NA STOKU

 1. Każda osoba uprawiająca narciarstwo lub snowboarding obowiązane jest do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób,
 2. Należy dostosować szybkość jazdy do swoich umiejętności, rodzaju i stanu trasy, warunków atmosferycznych oraz natężenia ruchu,
 3. Można wyprzedzać z prawej i z lewej strony, ale zachowując ostrożność oraz odpowiednią odległość od osoby wyprzedzanej,
 4. Należy unikać zatrzymywania się na stoku, w miejscach zwężeń i słabej widoczności,
 5. Schodzić i podchodzić na trasie można tylko poboczem, nie przeszkadzając w ruchu narciarskim,
 6. Każdego, kto przebywa na trasie, obowiązuje stosowanie się do znaków nakazu i zakazu umieszczonych na trasach, terenie Stacji Narciarskiej SUCHE,
 7. Osoby uprawiające narciarstwo lub snowboarding obowiązane są do użytkowania sprawnego technicznie sprzętu narciarskiego i snowboardowego odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia,
 8. W razie wypadku, zasłabnięcia każda osoba uprawiająca narciarstwo lub snowboarding bezzwłocznie powinien poinformować ratowników narciarskich o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz o innych zdarzeniach nadzwyczajnych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób,
 9. Każdy, kto przebywa na stoku może zjeżdżać tylko na wytyczonych do tego celu trasach, uważając na hydranty, armatki lub inne urządzenia,
 10. Jazda poza wyznaczoną trasą odbywa się na własną odpowiedzialność.

 

INFORMACJE DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z WYCIĄGÓW STACJI NARCIARSKIEJ SUCHE

 1. Nad państwa bezpieczeństwem na terenie Stacji Narciarskiej  SUCHE czuwa TOPR, którego stacja ratownicza znajduje się przy górnej stacji kolejki. Teren Stacji Narciarskiej  SUCHE jest monitorowany.
 2. Z kart magnetycznych można korzystać zarówno na wyciągu krzesełkowym jak i orczykowym.
 3. Karty można kupić i oddać tylko w kasach Stacji Narciarskiej SUCHE.
 4. Karty magnetyczne dzielą się na terminowe i punktowe. Każdy klient może wybrać tę, która mu bardziej odpowiada. Kaucja za kartę wynosi 10 zł. I jest zwracana.
 5. Karta terminowa działa tylko w określonych godzinach lub dniach i może z niej korzystać tylko jedna osoba. Ilość przejazdów na karcie terminowej jest nieograniczona.
 6. Z karty punktowej może korzystać więcej niż jedna osoba, za każde przejście przez bramkę są pobierane punkty. Punkty można doładować oraz zwracać.
 7. Karta punktowa ważna jest przez cały sezon narciarski.

Zakup karnetu jest równoznaczny z akceptacją w/w regulaminów.

 

TELEFONY ALARMOWE:

GOPR / TOPR 601 100 300 lub 985

Pogotowie ratunkowe 999

Straż Pożarna 998

Policja 997

Numer ratunkowy 112